Szybka dostawa
Wysoka jakość
Recenzje
4.7
Elastyczna płatność

Twój koszyk jest pusty

Znajdź nas

Instrukcja przechowywania (domowego) I użytkowania produktu

1.    Przechowywanie (domowe) produktu lub jego części (dalej zwanych jako „Produkt”) lub opakowania do momentu jego montażu/instalacji.

1.1    Opakowanie z Produktem

1.1.1    Wszelkie elementy i konstrukcje Produktu muszą być zapakowane w paroizolacyjną folię. Należy pamiętać, że wewnątrz opakowania może skraplać się para wodna. Para wodna skrapla się na górne lub boczne części struktury Produktu. Możliwe jest również pojawienie się pleśni, różnych deformacji, etc. w zależności od warunków pogodowych, zmian temperatur i początkowej wilgotności drewna.
1.1.2    Produkt znajdujący się  w opakowaniu, które nie jest otwarte, można przechowywać przez dłużej niż jeden miesiąc.
1.1.3    Jeśli opakowanie, w którym znajduje się Produkt nie jest otwarte przez dłużej niż jeden miesiąc to:
•    opakowanie z Produktami musi być przechowywane tak, aby chronić zawartość przed wilgocią i promieniami słonecznymi;
•    zaleca się przechowywanie opakowania z Produktem pod zadaszeniem, lub w schowku;
•    należy usunąć zewnętrzną warstwę opakowania z Produktem (tak, aby wszystkie strony opakowania były otwarte);
•    jeśli opakowanie z Produktem jest przechowywane w wilgotnym miejscu – obowiązkowo należy wymienić istniejącą folię na folię odporną na wilgoć (kondensację);
•    jeśli konstrukcja/instalacja/prace montażowe Produktu nie są zakończone w terminie z winy Sprzedającego – Sprzedający dba o przechowanie opakowania z Produktem na własny koszt. Natomiast, jeśli taka sytuacja ma miejsce z winy Kupującego, Kupujący bierze całą odpowiedzialność za przechowanie opakowania z Produktem na własny koszt.
1.1.4    Podczas całego procesu konstrukcji (montażu, instalacji, etc.), opakowanie z Produktem musi być pokryte materiałem odpornym na wilgoć.


1.2    Rozładunek opakowania z Produktem

1.2.1    Opakowanie z Produktem może zostać rozładowane tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, tam gdzie zapewniony jest bezpieczny i legalny rozładunek Produktu. Miejsce rozładunku Produktu jest określone przez Kupującego.
1.2.2    Podczas rozładunku opakowania z Produktem jego pozycja musi być pozioma, a nie do góry nogami, jeśli górna część jest oznaczona.
1.2.3    Opakowanie z Produktem musi być rozładowane w suchym i właściwym miejscu.
1.2.4    Dodatkowe podłoże nie jest konieczne do rozładunku opakowania z Produktem (wszystkie opakowania znajdują się na paletach).
1.2.5    Podczas rozładunku opakowania z Produktem, które zawiera okna i drzwi zalecana jest dodatkowa ostrożność.

2.    Przechowywanie i pielęgnacja Produktu

2.1    Drewnianą konstrukcję Produktu należy impregnować i pokryć środkiem do konserwacji drewna, w zależności od specyfikacji, nie później niż 14 dni od momentu montażu/instalacji Produktu.
2.2    Okna i drzwi Produktu należy impregnować i pokryć środkiem do konserwacji drewna nie później niż 14 dni od momentu montażu/instalacji Produktu.
2.3    Zaleca się impregnację desek tarasowych Produktu.
2.4    Zaleca się impregnację podłoża produktu co najmniej raz w roku lub zgodnie z instrukcjami dotyczącymi impregnacji dostarczonymi od producenta.
2.5    Zaleca się okresową zmianę środka do konserwacji drewna, raz w roku, lub zgodnie z informacjami zawartymi w zaleceniach producenta zastosowanego środka do konserwacji drewna.
2.6    System odpływu wody deszczowej Produktu należy okresowo i właściwie oczyszczać (co najmniej raz w roku).
2.7    W przypadku dłuższego okresu eksploatacji Produktu należy oczyścić uszczelki okienne (gumy) (co najmniej raz w roku).
2.8    W przypadku dłuższego okresu eksploatacji Produktu należy oczyścić system odpływu wody deszczowej (co najmniej raz w roku).
2.9    W zimowych porach roku, należy jak najszybciej usunąć śnieg nagromadzony na dachu Produktu.
Z chwilą przyjęcia Produktu – aktu przeniesienia lub podpisania listu przewozowego, cała odpowiedzialność związana z przechowywaniem i konserwacją Produktu przechodzi na Kupującego.

3.    Proces osiadania Produktu

3.1    Pale i ich postawa

3.1.1    Okres osiadania Produktu składa się z 3 etapów:

1.    Pierwsza regulacja po upływie 3 miesięcy od momentu budowy/instalacji Produktu.
2.    Druga regulacja po upływie 6 miesięcy od momentu budowy/instalacji Produktu.
3.    Trzecia regulacja po upływie 12 miesięcy od momentu budowy/instalacji Produktu.

3.1.2    Instrukcje dotyczące regulacji/dopasowania pali i ich podstawy znajdują się w instrukcji użytkowania tych elementów.

3.2    Okna i drzwi

3.2.1    Okres osiadania Produktu składa się z 3 etapów:

1.    Pierwsza regulacja po upływie 3 miesięcy od momentu budowy/instalacji Produktu.
2.    Druga regulacja po upływie 6 miesięcy od momentu budowy/instalacji Produktu.
3.    Trzecia regulacja po upływie 12 miesięcy od momentu budowy/instalacji Produktu. 

3.2.2    Instrukcje dotyczące regulacji/dopasowania okien i drzwi znajdują się w instrukcji obsługi okien i drzwi.

3.3    Profile w kształcie litery U

3.3.1    Okres osiadania Produktu składa się z 3 etapów

1.    Pierwsza regulacja po upływie 3 miesięcy od momentu budowy/instalacji Produktu.
2.    Druga regulacja po upływie 6 miesięcy od momentu budowy/instalacji Produktu.
3.    Trzecia regulacja po upływie 12 miesięcy od momentu budowy/instalacji Produktu.

3.3.2    Instrukcje dotyczące regulacji/dopasowania profili w kształcie litery U znajdują się w instrukcji użytkowania profili w kształcie litery U.

3.4     Wszystkie inne elementy konstrukcji

3.4.1    Wszystkie inne elementy konstrukcji, które zagrażają prawidłowemu osadzaniu się Produktu muszą być okresowo regulowane/dopasowywane. 


4.    Warunki użytkowania

4.1.    Produktu należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.2.    Biorąc pod uwagę, że Produkt jest wykonany z wysoce łatwopalnego materiału, zabrania się używania otwartego ognia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz Produktu. 
4.3.    Nie należy używać pobocznych konstrukcji, urządzeń, etc., które mogłyby zaszkodzić procesowi osadzania się Produktu.
4.4.    Należy unikać dużych obciążeń dachu, które mogą powodować odkształcenia.
4.5.    Nie należy obciążać ścian dużymi ciężarami (konstrukcjami podwieszanymi), które mogą powodować odkształcenia.
4.6.    Należy unikać dużych obciążeń podłogi, zwłaszcza na drugim piętrze, które mogą powodować odkształcenia.

Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i skontaktować się ze Sprzedającym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

dommistrza.pl
TimberCabins

Timber Cabins używa czterech głównych rodzajów plików cookie.

Dommistrza.pl używa czterech głównych rodzajów plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na niezbędne pliki cookie. Możesz również zaakceptować użycie innych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy, można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie Polityka prywatności i plików cookie. Polityka prywatności