Szybka dostawa
Wysoka jakość
Recenzje
4.6
Elastyczna płatność

Twój koszyk jest pusty

Znajdź nas

Polityka prywatności

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje informacji:

 • informacje o twoim komputerze, twoich wizytach oraz korzystaniu z tej strony internetowej (w tym: twój adres IP, lokalizacja geograficzna, typ przeglądarki, skąd zostałeś skierowany na tę stronę, czas trwania wizyty oraz liczba odsłon);
 • informacje, których nam udzielasz w celu subskrybowania naszej strony internetowej, otrzymywania wiadomości e-mail i/lub newsletterów;
 • wszelkie inne informacje, które nam wysyłasz z własnej woli.

W tym dokumencie znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

(a) w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane;

(b) komu i kiedy przekazujemy Twoje dane;

(c) jak długo przechowujemy Twoje dane;

(d) jaka jest nasza bezpośrednia polityka marketingowa;

(e) jakie są Twoje prawa związane z danymi osobowymi;

(f) jak wykorzystujemy pliki cookies;

(g) na co jeszcze warto zwrócić uwagę.

 

 1. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
  1. W tej sekcji znajdziesz następujące informacje:

(a) kategorie danych, które przetwarzamy;

(b) informacje o źródłach pozyskania danych, jeśli nie pochodzą od Ciebie;

(c) cele, w jakich przetwarzamy dane;

(d) podstawę prawną przetwarzania danych.

 

1.2. Przetwarzamy informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej i usługach, które zapewniamy („dane o użytkowaniu”). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać Twój adres IP, lokalizację geograficzną, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny, odnośnik do naszej witryny, długość wizyt na stronie, przeglądane strony, ścieżki nawigacji, jak również informacje o okresach i częstotliwości korzystania z naszych usług. Otrzymujemy te dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. Przetwarzamy te dane w celu lepszego zrozumienia Twojego korzystania z naszej strony internetowej i usług, które dostarczamy za jej pośrednictwem. Przetwarzamy te dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a mianowicie, w celu obserwowania i ulepszania strony internetowej, jak również dostępnych usług.

1.3. Przetwarzamy Twoje dane („dane dostępu”). Dane dotyczące dostępu mogą zawierać Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia i inne dane podane przez Ciebie podczas rejestracji. Otrzymujemy te dane bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy dane dostępu w celu zarządzania administracją serwisu, świadczenia usług, zapewnienia bezpieczeństwa na stronie internetowej i świadczonych usług oraz do komunikacji z Tobą. Przetwarzamy te dane w celu zrealizowania umowy pomiędzy użytkownikami, a nami (lub, na żądanie klienta, podjęcia kroków do zawarcia takiej umowy), jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a mianowicie, w celu właściwego zarządzania stroną internetową i wszelkimi czynnościami.

1.4. Przetwarzamy informacje związane ze sprzedawanymi przez nas towarami i usługami, które świadczymy na Twoją rzecz („dane o usłudze”). Dane dotyczące realizacji usługi mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, dane dotyczące płatności oraz szczegóły realizacji usługi (informacje o konkretnym zamówieniu towaru, dokumenty wymagane do zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży, korespondencje do realizacji usługi, itp.). Dane dotyczące świadczenia usług przetwarzane są w celu świadczenia usług oraz prawidłowego prowadzenia rozliczenia świadczenia usług. Przetwarzamy te dane w celu zrealizowania umowy pomiędzy użytkownikami, a nami (lub, na żądanie klienta, podjęcia kroków do zawarcia takiej umowy), jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a mianowicie, w celu właściwego zarządzania stroną internetową i naszymi działaniami z nią związanymi.

1.5. Przetwarzamy informacje, które nam przekazujesz zgadzając się na otrzymywanie wiadomości marketingowych i newsletterów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innym środkiem komunikacji („dane o komunikacji marketingowej”). Przetwarzamy te dane w celu wysyłania istotnych informacji i newsletterów. Przetwarzamy te dane za Twoją zgodą. Ponadto, jeżeli świadczyliśmy już dla Ciebie usługi w naszym serwisie i nie sprzeciwisz się akceptacji warunków, będziemy również przetwarzać dane dotyczące komunikacji marketingowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a mianowicie, w celu utrzymania i poprawy relacji z klientami.

1.6. Przetwarzamy informacje związane z jakąkolwiek komunikacją z Tobą („dane o komunikacji”). Dane dotyczące komunikacji mogą obejmować zarówno treść rozmów pisemnych i telefonicznych, jak i metadane związane z taką komunikacją. W przypadku rozmów pisemnych, strona internetowa automatycznie tworzy metadane związane z komunikacją, które przekazywane są do formularzy znajdujących się w serwisie. Przetwarzamy dane o komunikacji w celu kontaktu z Tobą, a także w celach rozliczeniowych. Przetwarzamy te dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a mianowicie, w celu właściwego zarządzania stroną internetową i naszymi działaniami z nią związanymi, zapewnienia równego i wysokiej jakości doradztwa oraz rozpatrywania sytuacji konfliktowych pomiędzy Tobą, a naszymi pracownikami.

1.7. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej Polityce Prywatności, gdy jest to niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń wynikających z postępowania sądowego, administracyjnego lub pozasądowego. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a mianowicie, w celu ochrony i zapewnienia Twoich praw.

1.8. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej Polityce Prywatności, gdy jest to niezbędne do zakupu lub posiadania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem lub w sprawach konsultacji zawodowych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a mianowicie, w celu należytego zabezpieczenia naszej działalności przed zagrożeniami.

1.9. Poza konkretnymi celami wskazanymi w tej części Polityki Prywatności, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a także gdy jest to niezbędne do ochrony Twoich interesów lub innych osób fizycznych.

 

 1. Komu i kiedy przekazujemy Twoje dane?

2.1. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dowolnej spółce z naszej grupy (w tym, zarówno naszym spółkom zależnym i naszej spółce kontrolującej oraz jej spółkom zależnym) w zakresie niezbędnym do uzyskania celu określonego w niniejszej Polityce Prywatności.

2.2. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i profesjonalnym konsultantom w zakresie, który jest niezbędny do zakupu lub posiadania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, otrzymywania profesjonalnej porady, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, niezależnie od tego, czy wynikają one z postępowania sądowego, administracyjnego lub pozasądowego.

2.3. Transakcje finansowe związane ze świadczeniem usług na stronie internetowej mogą być przetwarzane przez naszych dostawców usług płatniczych. Udostępniany Twoje dane dotyczące świadczenia usług, dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie, który jest niezbędny do przetwarzania płatności, przekazów pieniężnych, reklamacji i zapytań związanych z takimi płatnościami i przelewami pieniężnymi.

2.4. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym usługodawcom (na przykład, hostingowi stron internetowych, dostawcom usług kurierskich lub pocztowych, osobom dostarczającym i utrzymującym serwery) w zakresie koniecznym do świadczenia takich usług. Z pomocą podwykonawców podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby jednostki zajmujące się przetwarzaniem danych wdrożyli odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa oraz zachowali poufność danych osobowych.

2.5. Poza wymienionymi wyżej przypadkami możliwego ujawnienia Twoich danych osobowych, możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, kiedy takie ujawnienie jest koniecznie do wypełnienia naszych prawnych obowiązków, a także gdy jest to niezbędne do ochrony interesów użytkownika lub innych osób fizycznych.

2.6. Osoby określone w tej sekcji mogą mieć swoją siedzibę poza Republiką Litewską, Unią Europejska lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku, gdy przekażemy Twoje dane osobowe takim jednostkom, podejmiemy wszelkie niezbędne prawne środki, aby dać gwarancję, że Twoje prawo do prywatności jest nadal odpowiednio chronione.

 

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

3.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do każdego celu lub celów nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia wspominanego celu lub celów, niezależnie od formy danych:

(a) dane dotyczące dostępu są przechowywanie nie dłużej niż na 3 (trzy) lata od momentu ostatniej aktualizacji informacji na Twoim koncie lub 10 (dziesięć) lat od zakończenia ostatniego świadczenia usług na Twoją rzecz (w zależności, które zdarzenie nastąpi później);

(b) dane dotyczące usługi są przechowywane nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat od momentu zakończenia świadczenia usługi;

(c) dane dotyczące komunikacji marketingowej są przechowywane nie dłużej niż 2 (dwa) lata od daty wyrażenia zgody lub, w przypadku kierowania komunikacją marketingową do dotychczasowych klientów w celu utrzymania i poprawy relacji, 2 (dwa) lata od momentu zakończenia świadczenia odpowiednich usług;

(d) dane dotyczące komunikacji są przechowywane nie dłużej niż 2 (dwa) miesiące od momentu zakończenia komunikacji.

3.2. W niektórych przypadkach, nie mamy możliwości określenia dokładnego okresu, podczas którego będziemy przechowywać Twoje dane osobowe. Na przykład, dane dotyczące użytkowania będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do szczególnych celów zarządzania takimi danymi.

3.3. Pomimo warunków określonych w tej sekcji Polityki Prywatności, mamy prawo przechowywać Twoje dane osobowe, gdy ich przechowywanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a także gdy jest to konieczne do ochrony Twoich interesów lub interesów innych osób fizycznych.

 

 1. Marketing bezpośredni

4.1. Za Twoją zgodą będziemy wysyłać komunikaty marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub) wiadomości tekstowych w celu udostępniania takich wiadomości.

4.2. Ponadto, jeżeli już korzystałeś z naszych usług i nie sprzeciwisz się akceptacji warunków, będziemy Cię informować o innych naszych produktach, które mogą być dla Ciebie istotne, i o dotyczących ich informacjach.

4.3. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych.

4.4. Możesz to zrobić:

(a) klikając na odpowiedni link znajdujący się w każdym komunikacie marketingowym, jaki otrzymasz;

(b) kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: info@dommistrza.pl ; lub w inny sposób wskazany na stronie internetowej: www.dommistrza.pl.

4.5. Jeżeli zdecydujesz się podjąć którykolwiek z powyższych kroków, zaktualizujemy Twój profil, aby zapewnić, że w przyszłości nie będziesz już otrzymywać komunikatów marketingowych od nas.

4.6. Należy pamiętać, że nasza działalność składa się z wielu połączonych ze sobą usług i aktualizacja wszystkich systemów może zająć kilka dni, więc możesz nadal otrzymywać komunikaty marketingowe, dopóki Twoja prośba będzie nadal w fazie przetwarzania.

4.7. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych nie oznacza braku otrzymywania komunikatów związanych bezpośrednio ze świadczonymi usługami.

 

 1. Twoje prawa

5.1. W tej części przedstawimy przegląd praw przysługujących Tobie na mocy przepisów o ochronie danych. Z racji tego, że realizacja niektórych praw jest skomplikowana, w niniejszej Polityce Prywatności przedstawimy tylko główne aspekty. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiednimi aktami prawnymi oraz wytycznymi organów nadzorczych, tak aby mieć pełne informacje o tych prawach.

5.2. Twoje główne prawa zapewnione przez przepisy o ochronie danych są następujące:

(a) prawo dostępu do danych;

(b) prawo żądania korekty danych (większość działań związanych z tym prawem może być wykonana poprzez zalogowanie się na konto, jeżeli zostało ono utworzone);

(c) prawo żądania usunięcia danych;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

(e) prawo odmowy przetwarzania danych;

(f) prawo przenoszenia danych;

(g) prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego;

(h) prawo do cofnięcia zgody.

5.3. Prawo dostępu do danych. Masz prawo otrzymać od nas powiadomienie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w przypadku przetwarzania masz prawo zapoznać się z danymi osobowymi, które przetwarzamy i niektórymi dodatkowymi informacjami. Wspomniane dodatkowe informacje obejmują cele przetwarzania danych, kategorie danych osobowych i odbiorców danych. Poza przypadkami, w których naruszałoby to prawa i wolność innych osób, na żądanie dostarczymy kopię Twoich danych osobowych. Pierwszą kopię dostarczymy bezpłatnie, ale za dodatkowe kopie możemy pobrać rozsądną opłatę w celu pokrycia kosztów administracyjnych.

5.4. Prawo żądania korekty danych. Masz prawo żądać sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych) uzupełnienia niekompletnych danych.

5.5. W określonych przypadkach masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Sytuacje te obejmują przypadki, w których: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do osiągnięcia celów, dla których były przetwarzane; (ii) wycofałeś zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; (iii) nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych na podstawie przepisów właściwych aktów prawnych; (iv) dane są przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego; (v) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach możesz nie być w stanie skorzystać z tego prawa ze względu na obowiązujące odstępstwa. Takie odstępstwa obejmują przypadki, w których dane są niezbędne do: (i) korzystania z wolności wypowiedzi i informacji; (ii) przestrzegania naszych zobowiązań prawnych; (iii) dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

5.6. W pewnych przypadkach, masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Takie sytuacje występują, gdy: (i) kwestionujesz dokładność danych; (ii) dane są przetwarzanie nielegalnie, ale nie chcesz ich usunąć; (iii) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń; (iv) sprzeciwiłeś się procesowi przetwarzania danych, ze względu na uzasadniony interes publiczny lub prawny do czasu oceny zasadności sprzeciwu. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, nadal będziemy przechowywać Twoje dane, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać, chyba, że: (i) wyrazisz na to zgodę; (ii) w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; (iii) w celu ochrony praw innych osób fizycznych; (iv) do celów interesu publicznego.

5.7. Masz prawo nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych ze względu na Twoją specyficzną sytuację w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych leży w interesie publicznym lub na podstawie naszego (lub osób trzecich) prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli sprzeciwisz się procesowi przetwarzania danych osobowych, nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że takie dane są przetwarzane z ważnych prawnie i uzasadnionych powodów, ważniejszych od Twoich interesów, praw i wolności. Ponadto, możemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

5.8. Masz prawo w każdym momencie odmówić przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeżeli sprzeciwisz się przetwarzaniu danych osobowych, nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych do wspomnianych celów.

5.9. Masz prawo nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych w celach naukowych, historycznych lub statystycznych. Jeżeli sprzeciwisz się przetwarzaniu danych osobowych, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że takie dane są niezbędne do zadania przeprowadzanego na potrzeby interesu publicznego.

5.10. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych przez nas jest:

(a) wyrażenie zgody; lub

(b) w przypadku podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa, jeżeli będzie to miało negatywny wpływ na prawa i wolność innych osób fizycznych.

5.11. Jeżeli Twoim zdaniem podczas przetwarzania Twoich danych naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się pod adresem: https://uokik.gov.pl/

5.12. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, masz prawo wycofać ją w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu faktycznego wycofania.

5.13. Oprócz konkretnych środków wskazanych w tej sekcji lub na stronie internetowej, możesz również skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych w tej części Polityki Prywatności, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@dommistrza.pl ; oraz innych kontaktów wskazanych na stronie internetowej: www.dommistrza.pl.

 

 1. Informacje o plikach cookies

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe pełniące rolę identyfikatorów, które serwer strony internetowej wysyła do Twojej przeglądarki i które są przechowywane w Twojej przeglądarce. Za każdym razem, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do serwera witryny, taki identyfikator jest odsyłany z powrotem do serwera witryny.

6.2. Zwykle, pliki cookies nie zawierają żadnych informacji, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika, ale Twoje dane osobowe, które przetwarzamy można powiązać z informacjami uzyskanymi i przechowywanymi z pomocą plików cookies.

6.3. Korzystamy z następujących plików cookies:

 

Niezbędne pliki cookies są konieczne do tego, aby użytkownik mógł korzystać z różnych funkcji strony internetowej www.dommistrza.pl. Ponadto, są one niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć. Te pliki cookies są przechowywane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie tak długo, jak długo odwiedzasz stronę internetową i są ważne przez ograniczony czas. Ich rejestracja zależy od Twoich działań podczas przeglądania witryny, np.: zmiany ustawień prywatności, logowania i wypełniania różnych formularzy.

Nazwa pliku cookies

Cel

Okres przechowywania plików cookies

__cf_bm

Pliki cookies używane do rozróżniania ludzi i robotów; wykorzystywane do utrzymywania sesji użytkownika.

24 godziny

wc_cart_hash_#

Pliki cookies systemu zarządzania treścią niezbędne do zapewnienia sprawnego działania strony internetowej oraz umożliwiające rozpoznanie użytkownika.

Stałe pliki cookies

wc_fragments_#

Pliki cookies systemu zarządzania treścią niezbędne do zapewnienia sprawnego działania strony internetowej oraz umożliwiające rozpoznanie użytkownika.

Do końca sesji

Analityczne pliki cookies są niezbędne do rejestrowania liczby osób odwiedzających witrynę oraz źródeł ruchu osób odwiedzających. Analityczne pliki cookies pozwalają nam dowiedzieć się, które strony internetowe są najczęściej odwiedzane, w jaki sposób klienci je przeglądają, a to natomiast pozwala nam poprawiać jakość usług. Jeżeli nie zgadzasz się na akceptację tych plików cookies, Twoja wizyta na stronie internetowej nie będzie uwzględniana w naszych statystykach.

   

_ga

Pliki cookies pozwalające nam obserwować stronę internetową przy pomocy narzędzia „Google Analytics”.

2 lata

_dc_gtm_UA

Pliki cookies “Google Analytics” używane do ograniczenia liczby żądań.

24 godziny

_clck

Pliki cookies wykorzystywane do zbierania danych o zachowaniu użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Takie pliki cookies są wymagane do zdawania statystycznego raportu właścicielowi witryny.

1 rok

_gat

Pliki cookies, które nie przechowują żadnych informacji. Takie pliki cookies są wykorzystywane do ograniczenia wysyłania informacji do „Google Analytics”.

24 godziny

_gid

Pliki cookies „Google Analytics” służące do rozpoznawania użytkownika.

24 godziny

_hjAbsoluteSessionInProgress

Pliki cookies „HotJar” służące do identyfikacji użytkownika poprzez przypisanie unikalnego identyfikatora. W ten sposób liczone są osoby odwiedzające witrynę.

24 godziny

_hjFirstSeen

Pliki cookies „HotJar” służące do identyfikacji użytkownika. W ten sposób wiemy, czy użytkownik wchodzi na stronę internetową po raz pierwszy, czy już wcześniej ją odwiedził.

24 godziny

_hjTLDTest

Pliki cookies „HotJar” służące do rozpoznawania użytkownika w celu zidentyfikowania problemów na stronie internetowej.

Do końca sesji

_hjSession

Pliki cookies „HotJar” służące do tworzenia unikalnego ID dla sesji odwiedzin, aby pomóc zrozumieć zachowanie użytkownika na stronie internetowej.

24 godziny

Collect

Pliki cookies “Google Analytics” zaprojektowane, aby wysyłać informacje o urządzeniu i zachowaniu użytkownika.

Do końca sesji

Marketingowe pliki cookies służą do dostarczania odpowiednich informacji o naszych usługach, lepszego wyboru treści w oparciu o Twoje nawyki przeglądania oraz zapewnienia większych możliwości na naszej stronie internetowej. Te pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu wyświetlania naszych reklam na stronach internetowych osób trzecich. W takim przypadku otrzymujemy również informacje o Twojej historii przeglądania na witrynach naszych oficjalnych partnerów, na których prezentujemy nasze reklamy. Jeśli nie zgadzasz się na akceptację tych plików cookies, podczas odwiedzania strony www.dommistrza.pl zobaczysz tylko ogólne, niespersonalizowane reklamy.

   

_fbp

Pliki cookies „Facebook” przeznaczone do spersonalizowanych reklam.

3 miesiące

_gcl_au

Pliki cookies „Facebook” przeznaczone do spersonalizowanych reklam.

3 miesiące

_uetsid

Śledzące pliki cookies używane przez „Microsoft Bing Ads”. Pozwalają nam rozpoznać użytkownika, który już odwiedził naszą stronę internetową.

24 godziny

_uetvid

Śledzące pliki cookies używane przez „Microsoft Bing Ads”. Pozwalają nam rozpoznać użytkownika, który już odwiedził naszą stronę internetową.

1 rok

ads/ga-audiences

Pliki cookies „Google AdWords” są używane do ponownego kierowania odwiedzających na podstawie zachowania użytkownika w Internecie.

Do końca sesji

ANONCHK

Pliki cookies, które służą do przechowywania identyfikatorów sesji użytkownika i weryfikacji kliknięć reklam w wyszukiwarce „Bing”. Te pliki cookies pomagają również zbierać statystyki i personalizować reklamy.

24 godziny

MUID

Pliki cookies używane przez „Microsoft”. Unikalny identyfikator jest przypisywany użytkownikowi, a zachowanie użytkownika na stronie internetowej jest monitorowane.

1 rok

SRM_B

Pliki cookies, które śledzą interakcję użytkownika z funkcją wyszukiwania na stronie internetowej. Dane te mogą być wykorzystywane do dostarczania użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług.

1 rok

Tr

Pliki cookies „Facebook” używane do celów reklamowych.

Do końca sesji

 

 1. Jak można zarządzać plikami cookies?

7.1. Możesz usunąć wszystkie pliki cookies przechowywane na Twoim komputerze; w wielu przeglądarkach można ustawić odpowiednią funkcje, aby pliki cookies nie były przechowywane. Należy pamiętać, że jeżeli pliki cookies są wyłączone, może to spowodować utratę możliwości korzystania z wielu czynności niezbędnych do właściwego funkcjonowania strony internetowej. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj: https://www.allaboutcookies.org/ or https://www.aboutcookies.org/. Na podanej stronie internetowej możesz znaleźć szczegółowe informacje na temat plików cookies i sposobów na ich wyłączenie przy użyciu przeglądarki. Znajdziesz również informacje na temat tego, jak usunąć pliki cookies, które już znajdują się na Twoim komputerze. W celu usunięcia plików cookies z Twojego telefonu komórkowego, należy znaleźć odpowiednie informacje w instrukcji obsługi.

7.2. Większość przeglądarek internetowych daje użytkownikom prawo do odmowy lub usunięcia plików cookies. Sposoby takich działań mogą się różnić w zależności od konkretnej przeglądarki i konkretnej wersji przeglądarki. Możesz również uzyskać dostęp do aktualnych informacji dotyczących sposobów zablokowania lub usunięcia plików cookies na stronach internetowych dostawców przeglądarek, takich jak „Chrome”, „Firefox”, „Internet Explorer”, „Safari”.

7.3. Zablokowanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z większości stron internetowych.

7.4. Jeżeli pliki cookies zostaną zablokowane, nie będzie można używać wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

 

 1. Strony internetowe osób trzecich

Strona internetowa może zawierać linki do i z witryn partnerów, źródła informacji i powiązane osoby. Należy pamiętać, że strony internetowe osób trzecich, na które wchodzisz klikając w linki zawarte na tej stronie internetowej mają swoją własną Politykę Prywatności i w żaden sposób nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Zalecamy, aby przeczytać Politykę Prywatności na wspomnianych stronach internetowych przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe dzieci

9.1. Usługi świadczone na naszej stronie internetowej są przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia.

9.2. Dane osobowe osób młodszych niż wiek określony w niniejszej sekcji są przetwarzane tylko wtedy, gdy osoba sprawująca władzę rodzicielską nad dzieckiem wyrazi na to zgodę.

9.3. Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości, że przetwarzamy dane osoby, która nie ukończyła wieku określonego w niniejszym punkcie, bez zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską nad dzieckiem, usuniemy dane takiej osoby z bazy danych.

 

 1.  Aktualizacja danych

Poinformuj nas, jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe wymagają korekty lub aktualizacji.

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą publikowane na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian otrzymasz informacje drogą mailową.

dommistrza.pl
TimberCabins

Timber Cabins używa czterech głównych rodzajów plików cookie.

Dommistrza.pl używa czterech głównych rodzajów plików cookie. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na niezbędne pliki cookie. Możesz również zaakceptować użycie innych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i tego, jak ich używamy, można znaleźć w naszym Powiadomieniu o plikach cookie Polityka prywatności i plików cookie. Polityka prywatności